СДРУЖЕНИЕ ТЕХНОТРОН
free online dating site
РАДИОКЛУБ   LZ2KST
ASSOCIATION TECHNOTRON
Радиозасичането ( ARDF ) е спорт, който обединява умения за откриване на радиопредаватели, посредством използването на апаратура (приемник) за локализирането им, и умения по ориентиране, боравене с карта и компас.
Голяма роля за крайното класиране играе и физическото състояние на състезателя (визиращо бързото придвижване между отделните предаватели). Това е времево ориентирано състезание , в което състезателите се състезават помежду си, като печели този, който е избрал най-краткия маршрут, по който би могъл да намери
( "събере" ) всички предаватели
( наричани още "лисици", от където идва и другото име на спорта "Лов на лисици" ). Спортът е най-популярен в Европа, Китай, Казахстан, Япония, като в голяма част от тези страни е част от физкултурната програма на образователната система. 
Описание на правилата
       Правилата на спорта са еднакви във всички страни, с малки промени в някои от тях, които са одобрени от работната група на IARU (International Amateur Radio Union). Състезанията по радиозасичане се провеждат както в пресечен терен, така и в градски паркове включително и населени места  ( основно с цел популяризиране на спорта ). Всеки състезател получава подробна топографска карта на района на състезанието с отбелязани на нея единствено Старт ( отбелязан на картата с триъгълник) и Финал
( отболязан на картата с два концентрични кръга ). Местоположението на предавателите ( лисиците ) не се отбелязва на картата и е неизвестно за състезателите. Всеки предавател излъчва сигнал посредством Морзовата азбука, като сигнала на предавателите е различен и по този начин състезателите разграничават и разпознават предавателите.
    Предавателите са 5 на брой (плюс 1 финален, намиращ се в началото на финалния коридор ) и работят в т.н. "цикъл", всеки предавател излъчва 1 минута, 4 минути почива и след това отново излъчва и се получава работен цикъл от 5 мин , в които всеки предавател излъчва сигнала си по 1 мин. В зависимост от възрастовата група състезателя трябва да намери 2,3,4 или всичките 5 предавателя и след това по възможно най-краткият път да достигне до финалната линия. Състезанието се провежда на два различни обхвата в различни дни - "два метра" 144 MHz и "осемдесет метра" 3,5 MHz, като за различните обхвати се използват различни приемници.
Приемник 3,5 MHz и топографска карта
Приемник 144 MHz
Предаватели ( "лисици" )
     Излъчващите устройства                  ( предаватели ; "лисици" ) имат ниска изходна мощност и могат да излъчват и на двата обхвата 144 MHz и 3.5 MHz. Предаванията се извършват посредством Морзова азбука. Всеки предавател излъчва уникален идентификационен код, лесен за разпознаване, дори от хора незапознати с телеграфната азбука .Всички предаватели работят на една честота. При откриване на предавателя, в радиус на 1-2 метра около него има контролен знак ("фенер"), към който е закрепено маркиращо устройство или перфоратор чрез който състезателя удостоверява, че е открил дадения предавател
Състезател от Българския национален отбор устремен към финала
Предавател на 144 MHz със прикрепен към него контролен знак "фенер"