Radioamator calculator - програма за
определяне на QTH-локатор по географски
координати и обратно. Изчисляване на
разстояние. Извеждане на информация за
страните по префикс.                     
              206 KB
CW Player - програма за изучаване на морзовата
азбука и работа на телеграфия.
              255 KB
 

MixW - програма за работа на цифрови видове
работа.1544 KB
 

W95SSTV - програма за работа на SSTV.
            3781 KB
 
Orbitron - Програма за следене на изкуствените
спътници на земята, също и луната и слънцето.
Включва модул за превод на интерфейса на
различни езици.

 

WinOrbit - програма за изчисление и графично
представяне на движението на
радиолюбителските изкуствени спътници на
земята.            478 KB
 

DX Atlas - радиолюбителски атлас на света.


 

EchoLink - програма за гласова комуникация през
интернет


 
ЗА КОНСТРУКТОРИ:
 
 


sPlan - програма за чертане на електронни
схеми. Русифицирана версия.

           1345 KB
 

SprintLayout - програма за проектиране на
печатни платки. Русифицирана версия.


           574 KB
 


FrontDesigner - програма за проектиране на
лицеви панели. Русифицирана версия.

           2669 KB
 


Трансформаторен калкулатор - българска
програма за изчисляване на мрежови
трансформатори.

            611 KB
 


Трансформаторен калкулатор 2 - руска
програма за изчисляване на мрежови
трансформатори.


              66 KB
 


Трансформаторен калкулатор 3 - руска програма
за изчисляване на мрежови трансформатори.

             416 KB
 


KONTUR - програма за разчет на трептящи
кръгове. Руска версия.


             259 KB
 


Filter Design - Много добра програма за
изчисляване и анализ на кварцови и LC-филтри.
 


RFSimm99 - Програма за изчисляване и
симулиране на ВЧ вериги. Русифицирана версия.


          939 KB
 
mini dB-Calculator - радиолюбителски
изчисления с децибели - 504 KB
 
 
mini Ring Core Calculator - изчисления на бобини 
- 934 KB
 
 
R Color Code - определяне стойността на
резистори с цв. пръстени   - 522 KB
 
 
N1MM Logger - е най популярната програма в
света за създаване на логове ( дневници) по
време на състезания при работа на телефония,
CW и цифрови режими (SSTV, PSK и др.)

 
spectran - спектрален анализатор през звуковата
карта - 628 KB
 
 
WinDjView - програма за разглеждане на
файлове във формат DjVu - 477 KB
 
 
(Smith Chart) Импедансна диаграма -
диаграма на Смит
 
     
free online dating site
ПРОГРАМИ