CB диапазон (27Mhz) - свободен за гражданска употреба
Лицензия 208 (отменена)
Какво е CB?
Като съкращение означава „citizen band”, а в директен превод от английски - граждански обхват. Диапазонът е 26.960 MHz до 27.410Mhz. Видовете модулации са AM (амплитудна модулация), FM (честотна модулация) и SSB (модулация с една странична лента). Стандартно разрешените мощности са до 4W.

Каква е далечината на връзка при CB?
Както за всяка радиовръзка нещата са много условни и зависят от редица фактори като взаимно разположение, терен, препятствия , антени и атмосферни условия. Като общо правило могат да се приемат следните практически установени дистанции:
- От преносима към преносима станция 1.5 - 7 км.
- От преносима към автомобил 3-10 км.
- От преносима към стационарна 5-15 км.
- От автомобил към автомобил 10-20 км.
- От автомобил към стационарна станция 15-40 км.
- От стационарна към стационарна 20-80 км.

Кой може да използва CB радиостанции?
В България всеки, който пожелае - обхватът е разрешен и достъпен за всички.

Каква апаратура е най-добре да си изберем?
Диапазона на цените е голям, но много добра станция може да се купи между 50 и 150 евро. Различните модели имат различно предназначение и характеристики т.е. трябва да избирате в зависимост от целите, с които купувате станцията. Има и преносими и стационарни и такива, които са предназначени за монтаж в автомобили. Гледайте изходната мощност да е 4W, да има AM и FM модулации, чувствителността д е по-добра от 0.65 мкв и подтискането по съседен канал да е повече от 60дб.

Какво е понятието усилвател?
Това е устройство, което се свързва между станцията и антената и усилва сигнала като обикновено на изхода осигурява между 10W до 400W. Тези устройства са незаконни, защото в обхвата CB е разрешена мощност само до 4W.
Винаги помнете, че няма по добър усилвател от качествената и добре монтирана и съгласувана антена!

Каква антена да се монтира?
Вариантите за избор на антена са неизброими. По принцип важи правилото колкото по дълга толкова по добре. Важно е антената да позволява работа с максималната мощност, която ще и подадете на входа. Специално при автомобилите антената трябва да е така подбрана и съответно монтирана че да не е първата цел на някой клон. (Особено важи за 4х4 машините)

Как се настройва антена?
Много важно е след като сте монтирали антената да я настроите така, че максимална част от подадената енергия да бъде излъчена. Коефициента на стоящи вълни или съкратено КСВ е най-важния параметър. Измерва се със специални уреди, които се казват КСВ-мер (Някои радиостанции го имат вграден) Колкото е по-близък до 1 толкова по-добре. Добрите антени обикновено се колебаят около 1.1 За приемлив резултат се счита КСВ под 1.5 Имайте в предвид, че при КСВ над 3 може да повредите крайния блок на вашата радиостанция и освен това ефективността на антената е минимална, а с това и далечината на осъществяваната радиовръзка.

Какво означава понятието прохождение и как влияе на радиовръзката?
Прохождение се нарича отразяването на радиовълните от слоевете на йоносферата, което осигурява възможност за осъществяване на радиовръзка на разстояния от хиляди километри. Това е предимство за далечните радиовръзки, но същевременно е сериозен смутител на местните локални радиовръзки. Освен това прохождението се мени силно в зависимост от състоянието на атмосферата и моментната слънчева активност. Колкото е по-голяма слънчевата активност толкова по-често и по-силно се проявява ефекта на прохождението.
Специални канали на CB

Специални канали на CB са 9, 19 и 27.

Канал 9 е предназначен само за повиквания при нужда от неотложна помощ, аварийни ситуации, бедствия, аварии и природни катаклизми.

Канал 19 обикновено се използва от шофьори и други професионалисти на пътя за да си разменят информация за пътната обстановка.

Канал 27 се използва само за повикване и търсене на събеседник когато няма предварително уговорен канал.

Моля никога не използвайте горепосочените канали за друго освен за тяхното предназначение. Това важи с особена сила за канал 9, в някои държави този канал постоянно се слуша от службите за спешна помощ и т.н. Не го запълвайте с ненужни разговори някой може да се нуждае неотложно от него!
Squelch
Squelch (шумо-заглушител) е контрол, с който разполагат всички CB устройства и чието предназначение е да намалява или изключва фоновия шум, когато няма комуникация. Тъй като нивото на фонови шумове се променя според географското положение и времето на деня е важно да бъде правилно нагласен така, че да не бъдат изпуснати слабите повиквания. Това се постига като нивото на сработване се избира да бъде съвсем малко над нивото на шума.